Home / Canzoni Coro / 50) Osanna eh

50) Osanna eh

Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor ( 2v.)

 

Santo, santo, Osanna.
Santo, santo, Osanna RIT

 

I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te.
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di te. RIT

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signor.
Benedetto colui che viene nel nome del Signor. RIT